När ett företag följer inbound marketing metodiken för att generera fler leads, så blir otroligt viktigt att ha en effektiv lead nurturing strategi. I majoriteten av tillfällena så är det en relativt liten andel av det inkommande leads som köper direkt, då det är upp till 90% som hoppar av.

Att implementera en effektiv lead nurturing strategi kan ha en enormt stor inverkan på resultatet av din inbound marketing strategi, kundlojalitet, antalet återkommande kunder, intäkter och mer.

 

Anpassa dina sälj- och marknadsmål med en interaktiv kalkylator för lead mål.

 

I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom sju av de mest effektiva metoderna för lead nurturing som du kan implementera i ditt företag.

 

Hur arbetar man med lead nurturing? 

En lead nurturing process innefattar att du målmedvetet engagerar din målgrupp, genom att erbjuda relevant information, stödja dem på det sätt som behövs och upprätthålla en känsla av glädje över hela kundresan.

 

Lead nurturing är avgörande för ditt företags framgång, eftersom det har en direkt påverkan på om kunden väljer att konvertera till betalande kund eller inte. Det finns ett antal sätt att vårda leads, som med riktat innehåll, lead nurturing på flera kanaler, flera touch-points, snabb uppföljning och personalisering.

Trots att det finns så tydliga fördelar med lead nurturing, så kan det vara utmanande för marknadsförare skapa rätt strategi runt det. Enligt Lead Nurturing & Acceleration Survey 2019 gav 60% av de tillfrågade sina nurturing program underkänt i betyg.

Det finns en enorm möjlighet för smarta marknadsförare (som du) att genomföra effektiva strategier för lead nurturing och ligga i framkant i förhållande till konkurrenter.

Låt oss börja.

 

7 otroligt effektiva lead nurturing metoder

Även om det finns ett antal ledande lead nurturing strategier där ute, här är sju av de mest effektiva, oavsett vilken typ av verksamhet du arbetar för.

 

1. Utnyttja riktat innehåll

 

När det gäller lead nurturing så passar verkligen inte ett tillvägagångssätt alla. Enligt forskning kan strategiskt vårdande av dina leads med riktat innehåll ha en avsevärd positiv inverkan på resultaten.

Börja med att arbeta för att förstå var och en av dina unika köpare. Skapa sedan ett sortiment med riktat innehåll som är utformat för att vårda var och en av dina personas, baserat på deras egenskaper som intressen, mål och vilken marknadsföring som påverkar dem.

Du bör också ha ett marketing automation verktyg på plats som hjälper dig att identifiera, segmentera och rikta in dina unika personas i takt med att du skalar upp din verksamhet.2. Använd lead nurturing metoder på flera kanaler


Tidigare innebar de flesta lead nurturing strategierna att man satt upp en enkel e-post kampanj som skulle skicka ut allmänna e-postmeddelanden till en lista av kontakter.

Idag söker marknadsförare, som du, efter en ny metod och teknik som inkluderar och går utöver lead nurturing genom e-post. Med hjälp av kraftfulla marketing automation verktyg genomför smarta marknadsförare lead nurturing strategier på fler kanaler.

Effektiv lead nurturing på flera kanaler involverar oftast en kombination av marketing automation, e-postmarknadsföring, sociala medier, betalt återannonsering, dynamiskt webbplatsinnehåll och direktförsäljning. Eftersom det är så många metoder inblandade måste du verkligen se till att ditt sälj och marknadsteam arbetar nära varandra som en enhet, för att utföra detta ordentligt.


3. Fokusera på flera touchpoints


Medan kundresan för varje produkt och tjänst kan vara ganska olika, har forskning visat att potentiella kunder i genomsnitt har tio touchpoints från att de blir medvetna om företaget till att de konverterar till kund.

Som du förstår, så innebär det mest framgångsrika strategierna för lead nurturing att man hjälper den potentiella kunden med innehåll för att ta sig genom kundresan. Med innehåll som besvarar vanliga frågor och problem. Förutom metoder inom e-post, kan man överväga att använda en blandning av innehållstyper som till exempel sociala medier, blogginlägg, nedladdningar eller till och med direktreklam för att vårda kontakter till kunder.


4. Följ upp ditt lead rätt tid


Fördelen med omedelbara uppföljningssamtal verkar ganska uppenbar, men de flesta organisationer agerar fortfarande inte så snabbt.

Automatiserad lead nurturing kan hjälpa dig att nå ut till stora grupper av potentiella kunder, men en snabb uppföljning via e-post eller ett telefonsamtal är fortfarande det bästa sättet att konvertera inkommande leads till kvalificerade försäljningsmöjligheter. Det beror på att chansen att man konvertera ett lead till en försäljningsmöjlighet är mycket högre när leadet kontaktas omedelbart efter en webbplats konvertering.

Ringer du ett välplanerat samtal till ett inkommande lead är det mycket effektivare än att ringa ett större antal kallsamtal. Du vet exakt vad de potentiella kunderna är intresserad av baserat på deras senaste webbplatsbeteende - plus, du har tillräckligt med information om den potentiella kunden för att göra en snabb undersökning om den organisation de arbetar för och deras roll inom företaget.5. Skicka personliga e-postmeddelanden


E-postmarknadsföring fortsätter att vara en mycket effektiv metod för lead nurturing - och personaliseringen av dessa e-postmeddelanden tenderar att ge bättre resultat. En studie från Accenture visade att 41% av befintliga kunder bytte företag på grund av brist på personalisering.

Det finns många sätt att anpassa e-postmeddelanden för att förbättra din lead nurturing strategi. Du kan skicka ut e-post när en besökare slutför en åtgärd som att ladda ner ditt innehåll, klicka på länkar i dina e-postmeddelanden, besöker vissa sidor på din webbplats eller visar ett högt engagemang.

När du kombinerar kraften av personalisering med e-postmeddelanden som triggas av beteenden kan du leverera rätt marknadsföring meddelande till rätt persona, vid exakt rätt tidpunkter.


6. Använd lead scoring metoder


För de som är nya med begreppet lead scoring används denna metod för att rangordna potentiella kunder på en skala som representerar det upplevda värdet som varje lead representerar för organisationen.

Lead scoring kan implementeras i de flesta marketing automation verktyg genom att tilldela numeriska värden till vissa webbsidor, konverterings händelser eller till och med interaktioner på sociala medier.

Den resulterande poängen används för att bestämma vilka leads som ska följas upp direkt av en säljare och vilka leads som behöver vårdas mer.


7. Anpassa dina sälj och marknadsstrategier

 

När sälj och marknad är arbetar som en enhet, blir strategin för lead nurturing mer framgångsrik och antalet återkommande kunder ökar.

För att både sälj och marknad ska bidra till lead nurturing identifierar du de exakta punkterna på kundresan som de potentiella kunderna ska överföras mellan teamen - för att göra detta, överväg olika utlösare som lead scoring, workflows registreringar och konverterings händelser.

De delade förväntningarna, ansvarsområdena och målen för när detta samarbete mellan teamen ska ske bör beskrivas i ett serviceavtal för sälj och marknad (SLA). Att skapa en SLA hjälper de två teamen att hålla varandra ansvariga för att konvertera leads och effektivt vårda dem till betalande kunder.


Utnyttja lead nurturing metoder


Avslutningsvis, låt oss sammanfatta vad dessa sju effektiva metoder för lead nurturing innebär.

1. Riktat innehåll: Skräddarsy spännande, underhållande och härligt innehåll till potentiella kunder i din målgrupp så att du kan identifiera de leads som är mest kvalificerade.

2. Lead nurturing på flera kanaler: Nå och vårda din publik där det är - på flera kanaler - snarare än bara e-post.

3. Flera touchpoints: Förstärk dina touchpoint med en blandning av innehållstyper och kanaler för att öka interaktionen och engagemanget från din målgrupp.

4. Följ upp ditt lead rätt i tid: Följ upp dina leads i rätt tid för att hålla dem engagerade och intresserade samt hålla ditt varumärke uppmärksamt.

5. Personliga e-postmeddelanden: Anpassa dina e-postmeddelanden (och all lead nurturing metoder, när det är möjligt) för att främja antalet bevarande kunder.

6. Lead Scoring: Implementera en lead scoring strategi som hjälper dig att avgöra vilka leads du ska lägga din tid på.

7. Få sälj och marknadsavdelning att arbeta närmare varandra: Att ditt sälj och marknadsteam arbetar nära varandra förbättra både din lead nurturing strategi och ökar antalet återkommande kunder.

Genom att använda några av eller alla dessa metoder kommer dina lead nurturing prestationer att vara effektiva - så börja växa med dessa metoder redan idag.