Skulle det inte vara skönt att kunna luta sig tillbaka och låta marknadsföringen sköta sig själv? Vi känner alla till de där dagarna som är fullspäckade med möten från kl. 8 till 5, för att vid arbetsdagens slut stå där med en lång to-do lista med uppgifter kvar att slutföra. Arbetsuppgifter som att skicka ut en mängd e-postmeddelanden till våra leads och publicera nya blogginlägg på vår hemsida. Det känns helt omöjligt att få gjort allt på samma dag. Du vet säkert vilka dagar jag pratar om, eller hur? De är stressiga, de är jobbiga och de kan verkligen göra dig helt utmattad.

Ladda ner en gratis mall för din marknadsföringsplan

Lyckligtvis finns det en lösning. En lösning som inte bara kan göra stora delar av jobbet åt dig, utan också göra din marknadsföringsprocess effektivare, utan att det känns som att jobbet utförs av någon robot ute i cyberland.

Lösningen? Marketing Automation, alltså marknadsföringsautomation.

 

Vad är Marketing Automation?

Kortfattat hänvisar Marketing Automation till alla programvaror som automatiserar din marknadsföring. Programvaran är utformad för att hjälpa dig prioritera och utföra dina marknadsföringsuppgifter på ett mer välriktat och effektivt sätt. Men vad betyder detta för dig som marknadsförare?

Till skillnad från att automatisera tillverkningsprocesser, kommer implementeringen av ett automatiserat marknadsföringssystem inte göra ditt jobb irrelevant – det kommer bara göra dig mycket mer effektiv. Du frigör mycket tid utan att du riskerar att äventyra äktheten i det innehåll du producerar. Det kommer dessutom hjälpa dig att nå dina mål snabbare.

Det främsta målet med din marknadsföring är att generera mer intäkter för ditt företag. För att uppnå detta måste du driva trafik till din webbplats, konvertera den trafiken till leads och förvandla dessa leads till kunder. Det är i omvandlings- och avslutningsstadierna av denna process som marknadsföringsautomation verkligen kan göra skillnad.

 

Hur använder man Marketing Automation?

Tusentals marknadsförare förlitar sig idag på e-postmarknadsföring för att generera resultat. De skickar mängder av e-postmeddelanden till hela kontaktlistan, i hopp om att meddelandet kommer göra några intresserade och få dem att köpa. Men fungerar det? Svårt att säga.

Det kanske fungerar för dig ibland, men situationen är denna:

  1. Du slösar bort din värdefulla tid och dina marknadsföringspengar på någon som kanske inte är intresserad av det du delar.
  2. Du bränner din lista (d.v.s. du irriterar dina kontakter och får dem att ignorera alla dina framtida meddelanden).

Ur min synvinkel låter inte detta som en effektiv marknadsföringsplan. Eller åtminstone inte som en plan som jag själv skulle vilja använda mig av. Det är därför vi utnyttjar ett automatiserat marknadsföringssystem. Med Marketing Automation kan du följa dina leads genom hela köpprocessen och leverera mycket målinriktade, personliga meddelanden som hanterar kundens specifika hinder för köp.

Här kommer ett exempel på hur ett grundläggande automatiserat e-postflöde kan se ut:

  • Steg 1: Du skickar en personlig e-postinbjudan för att ladda ner din senaste e-bok till en riktad kontaktlista.
  • Steg 2: Du skickar ett tack-meddelande till alla personer som laddade ner e-boken.
  • Steg 3: Några dagar senare skickar du ett uppföljande e-postmeddelande till alla som laddade ner e-boken och uppmuntrar du dem till att läsa en fallstudie som rör det ämnet.
  • Steg 4: Slutligen, när någon laddar ner fallstudien, kommer ditt säljteam att få en notis om detta som de kan följa upp. Den här typen av lead är mycket mer kvalificerad som potentiell kund och har troligen kommit längre i köpprocessen.

Sätt dig själv i dina potentiella kunders skor för en stund. Om det var du som fick information från ett företag om deras produkter/tjänster, skulle du då inte föredra att få e-postmeddelanden som faktiskt tar upp just dina problem och frågor istället för att få opersonliga meddelanden som uppenbarligen skickas till tusentals andra? Det borde kännas personligt tycker jag. Om innehållet känns skräddarsytt för dig kommer det att göra dig mer benägen att lita på just det företaget. Och i slutändan mer villig att köpa, är det inte så?

Detta är grunden för Marketing Automation: att ge dig som marknadsförare möjlighet att rikta dina potentiella kunder och skicka dem innehåll som är baserat på deras beteende. Du ger dem den information de behöver när de vill ha den. Du underlättar deras köpbeslut och som ett resultat kommer dina konverteringar (och intäkter) att öka. Jag anser att detta är det rätta sättet för att skapa värde för dina kunder och öka intäkterna för ditt företag.

 

Vad du bör och bör inte göra med Marketing Automation

Nu när vi har förklarat vad Marketing Automation är, vill vi ge dig några tips på vad du bör tänka på när du funderar på att implementera en ny plattform i din process. Här beskriver jag vad du bör och inte bör göra när det gäller marknadsföringsautomation:

Du BÖR INTE automatisera din nuvarande process utan att ändra dina mål

Eftersom Marketing Automation kan underlätta våra liv som marknadsförare, är det lätt hänt att vi i ett första steg gärna vill automatisera allt vi redan gör. Även om detta mycket väl kan vara rätt väg att gå, så ta en sekund till att gå igenom dina mål innan du sätter igång.

Poängen här är att vi inte vill låta marknadsföringsautomation leda oss till att utföra strategier som vi vet inte är relevanta för våra potentiella kunder. Vi vill inte falla tillbaka i gamla hjulspår och sluta lyssna på vad våra kunder behöver.

Du BÖR integrera Marketing Automation i din Inbound Marketing strategi

Inbound Marketing handlar om att tillhandahålla värdefullt innehåll som är i linje med dina kunders behov och intressen. Detta bör inte ändras om du börjar använda marknadsföringsautomation. I själva verket borde det förbättra kommunikationen med kunderna, eftersom du kan tillhandahålla det innehåll de behöver när de behöver det.

Du BÖR INTE skicka allmänna meddelanden

Med Marketing Automation finns det inget behov av att skicka ett allmänt, opersonligt meddelande till hela kontaktlistan. Den här typen av meddelanden kommer bli raderade eller markerade som skräppost eftersom de inte upplevs som relevanta.

Du BÖR skicka välriktat och specifikt innehåll till en begränsad publik

Erbjud det innehåll som människor letar efter. Sätt dig själv i kundens skor ett ögonblick. Säg att du har interagerat med ett företag; du har laddat ner delar av deras innehåll och verkligen älskat vad du läst. Nästa e-postmeddelande som du får från företaget handlar om ett helt annat ämne som inte har något att göra med vad du just har läst. Skulle det inte påverka dig mer om du fick ett e-postmeddelande som dyker djupare ner i det ämne du är intresserad av? Du skulle vara mycket mer benägen att köpa från det företaget eftersom de svarar på dina faktiska frågor, eller hur? Med marknadsföringsautomation kan du göra exakt detta.

Du BÖR INTE glömma dina kunder

Att sälja innebär hårt arbete. Så många företag är inriktade på att generera nya intäkter, att de glömmer sina nuvarande kunder: den gruppmänniskor som redan har ett intresse av vad de säljer och sannolikt vill köpa mer.

Du BÖR engagera dina nuvarande kunder för att hålla dem intresserade och villiga att komma tillbaka för mer

Jag vill inte få det här att låta som att det enbart handla om pengar. Det handlar snarare om att hjälpa dina kunder att lösa deras problem. Men en sak är sant: det är mycket lättare att sälja till någon som redan har köpt från dig tidigare. Att hålla dina kunder engagerade med hjälp av smart innehåll är en viktig del för att få ditt företag att växa. Likaså att sköta dina kundrelationer genom att skicka ut ett välriktat, högkvalitativt innehåll, som kommer att utbilda och uppmuntra kunderna att komma tillbaka till ditt företag för att få ta del av ditt ledarskap och din expertis.

 

Sammanfattningsvis

Okej, så här kommer nu en sammanfattning av grunderna i Marketing Automation. Automatisering av marknadsföring handlar om att vårda – inte sälja. Vi undviker den hårda, säljande metoden till förmån för innehåll som är anpassat, relevant och i linje med våra kunders intressen. Genom att implementera en marknadsföringsautomationsplattform blir denna process mycket enklare. Vi kan snabbt kartlägga hela processen och koppla den till våra marknadsföringsmål.

Marketing Automation spelar en nyckelroll i konverterings- och avslutningsstadierna i köpprocessen, men hur är det med inledningsfasen? Vi ska inte ner gräva oss i detaljerna här (vi sparar det för ett annat inlägg), men marknadsföringsautomation spelar en viktig roll i en större Inbound Marketing strategi.

Jag som Inbound Marketing-strateg har som mål att skapa högkvalitativa leads för mitt säljteam. Automatisering av marknadsföring har hjälpt mig att effektivisera min egen process och ger mig större inblick i vad mina besökare och kunder faktiskt gör på min hemsida. Jag kan snabbt se vilket innehåll de laddar ner, hur de reagerar på mina e-postmeddelanden och hur de rör sig genom försäljningstratten. Varje steg i kundresan kan jag övervaka. Jag kan mäta hur mitt marknadsföringsautomatiseringssystem levererar för att kunna finjustera det för att sen få ännu bättre resultat.

I slutändan vill vi se våra företag lyckas. Genom att använda mig av Marketing Automation har jag sett otroliga resultat det senaste året. Jag uppmuntrar dig till att utforska dina alternativ och hitta en bra och flexibel plattform med en beprövad meritlista som kommer hjälpa dig att nå dina marknadsföringsmål.

Marketing Plan Template