I fastighetsmäklaryrket har marknadsföring en avgörande roll för att attrahera potentiella kunder. Men hur ska du nå dessa potentiella kunder? I dagsläget använder majoriteten av fastighetsmäklarna automatisering i någon form, men det är med stor sannolikhet begränsat till en e-postfunktion. Historiskt sett har det varit det som behövts, men idag är det ett mer omfattande arbete med automatiseringar som krävs för att vara konkurrenskraftig.

Med ett välplanerat system med automatiseringar har man möjlighet att skapa lead nurturing och personalisera den potentiella kundens upplevelse utefter kundresan. Det här blogginlägget introducerar dig till fördelarna med att arbeta med marketing automation som fastighetsmäklare, samt kortfattat vikten av en lead nurturing strategi och lead scoring.


Automatisera dina processer som fastighetsmäklare

Vilka automationer kan man göra för fastighetsmäklare? När det kommer till att hitta processer att automatisera, så finns det inte en lösning med automationer som passar alla branscher och företag. Utan det gäller att utgå från sin unika verksamhet, och därefter hitta sitt framgångsrecept. Därför har jag tagit fram några exempel som är unika för fastighetsmäklare, följande är:

 • Hålla ordning på spekulanter
 • Automatisera e-postutskick och bibehålla kommunikation med personer från visningar
 • Automatisera e-postutskick till spekulanter
 • Hantera visningsscheman
 • Automatisera erbjudanden eller information inför eller efter visning
 • Arbeta med annonsering, till exempel på sociala medier
 • Underlätta och automatisera försäljningsprocessen

Fördelarna med marketing automation

Som du förstår har ett välplanerat marketing automation arbete många fördelar. Nedan har jag listat några fördelar som bidrar till en stor positiv förändring för fastighetsmäklare: 

 • Vinner tid. När man implementerat marketing automation är en av det mest märkbara förändringarna att man sparar tid, samtidigt som det omfattande arbetet blir hanterbart. Med mer tid så går det att fokusera på annat viktig arbete, till exempel fokusera på fler kunder och öka försäljningen.
 • Ordning i databasen. Med all data samlad på ett ställe så får man ordning och struktur i CRMet. Samt att datan blir mer lättillgänglig när man vill använda den.
 • Personalisering. Med struktur i databasen och hanterbart arbete, så går det att vara konsistent och personaliserad i sitt arbete.
 • Tydlig bild av kundresan. För att arbeta med marketing automation och inbound marketing så behöver man ha en tydlig bild av kundresan. För med tydlig bild av kundresan går det att skapa lead nurturing och analysera vart kontakter hoppar av, för att i slutändan öka konverteringen.

För att bli en konkurrenskraftig fastighetsmäklare som aktivt arbetar med automatiserade processer måste man ha förståelse för marketing automation. Därför kommer jag kortfattat redogöra vad lead nurturing och lead scoring är. Marketing automation består av flera viktiga komponenter, men dessa anser jag kommer vara betydelsefulla för er som fastighetsmäklare. 


Vad är Lead Nurturing?


Inom Inbound Marketing är det återkommande att man pratar om lead nurturing och att skapa relevant innehåll. Så vad är egentligen lead nurturing? Lead nurturing innebär att man vårdar och värmer upp kontakten ut efter kundresan. Genom att producera rätt innehåll, till rätt persona vid rätt tidpunkt. Detta för att skapa mjuka övergångar där kontakten smidigt kan gå från potentiell kund till promoter.

För att ge dig perspektiv på marketing automation, så ansåg man tidigare att en lead nurturing strategi endast var när man satte upp enkla e-post kampanjer som skulle skickades ut till en kontaktlista.

Idag söker marknadsförare, som du, efter en ny metod och teknik som inkluderar och går långt utöver lead nurturing med e-post. Målet är att skapa mjuka övergångar över all kanaler som den potentiella kunden har med ert företag. För att kunna skapa en effektfull lead nurturing strategi på flera kanaler så behöver man ett marketing automation verktyg, likt HubSpot.  

Effektiv lead nurturing på flera kanaler involverar oftast en kombination av marketing automation, e-postmarknadsföring, sociala medier, betald återannonsering, dynamiskt webbplatsinnehåll och direktförsäljning. Eftersom det är så många metoder inblandade måste du verkligen se till att ditt sälj och marknadsteam arbetar nära varandra. Marketing automation underlättar det arbetet, eftersom du kan automatisera så det skickas en notis direkt till säljteamet när ett lead påvisat ett visst engagemang. 


Vad är Lead Scoring?


För att underlätta lead nurturing processen rekommenderar vi att man använder lead scoring. Med lead scoring får man tydligt fram vilka kontakter som ska prioriteras. Lead scoring innebär att man poängsätter olika önskvärda egenskaper och beteenden, vilket resulterar i att den önskade potentiella kunden samlar på sig poäng. Det gör att man vet exakt när säljteamet ska ta över, samtidigt som man inte slösar tid på kontakter som inte matchar ens målgrupp.

Ett exempel på beteenden man kan poängsätta är om en kontakt fyller i ett formulär eller klickar på länkar i nyhetsbrevet. För att kunna sätta upp lead scoring behöver man en tydlig lead scoring strategy och ett marketing automation verktyg, till exempel HubSpot.

 

Som du förstår nu så skapar marketing automation många tillväxtmöjligheter, samtidigt är det viktigt att förstå grunderna bakom.

Är du intresserad av att lära dig mer? Då rekommenderar jag att du laddar ner vår marketing automation guide. Guiden går igenom steg-för-steg i hur du implementerar marketing automation, samt innehåller två mallar för kundresan och en lead scoring mall.